Dodací a obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě (www.pipipunk.cz), podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

 

2. Práva a povinnosti prodávajícího

 

3. Práva a povinnosti kupujícího

 

4. Objednání zboží

 

5. Dodací podmínky

 

6. Platební podmínky

 

Platbu za zboží je možné uskutečnit:

 

Ceník poštovného (Česká pošta) EU:

- individuálně

 

 

7. Odstoupení od smlouvy

V tomto případě se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...)

 

8. Ochrana osobních údajů:

 

Využitím internetového obchodu www.pasic.cz souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky.

 

9. Závěrečná ustanovení